MANIFEST

Per la Justícia i els Drets de les persones refugiades

ANUL·LEM L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA

Diverses organitzacions de Catalunya han promogut la presentació d’un recurs davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea contra l’Acord signat el passat 18 de març entre el Consell Europeu i Turquia. La finalitat del recurs és que aquest Acord “es declari nul i sense cap valor ni efecte” i que s’aturi de forma immediata la devolució col·lectiva i forçosa a Turquia dels anomenats “migrants irregulars” que des del 20 de març han arribat a les illes gregues, ja que, en realitat es tracta de persones que tenen dret d’asil en els països de la Unió Europea.

El recurs presentat examina i acredita que Turquia no és “un país segur”, aportant dades del Tribunal Europeu de Drets Humans que detallen la pràctica de la tortura exercida per aquest país. Al seu torn, denuncia que dit Acord viola de forma massiva i continuada els valors democràtics de la UE, principalment la Carta de Drets Fonamentals, per la falta de respecte a la “dignitat humana”, com també a les llibertats individuals, a més dels nombrosos drets que es deriven dels principis de solidaritat i igualtat davant la Llei. També denuncia l’incompliment del règim d’asil i de les pròpies Directives comunitàries per part de la UE.

Són evidents els danys irreparables que dit Acord ha causat i segueix causant. És irritant la passivitat de la UE davant d’una tragèdia humanitària sense precedents que s’ha incrementat arran de la signatura de l’Acord. És evident per als governs europeus que els afectats per aquesta mesura –tan il·legal com cruel– són, en la seva immensa majoria, refugiats que, abans de la data de l’Acord, accedien a les fronteres europees, empesos per les guerres, particularment la de Síria, la violència o la misèria. Refugiats, molts cops completament vulnerables, atrapats per les màfies i la corrupció dels funcionaris de fronteres.

Per tot això, nosaltres, la ciutadania europea, exigim la retirada immediata d’aquest Acord i dels subsegüents acords europeus que es puguin inspirar en el mateix, i que es garanteixi el dret d’asil de les persones refugiades. Només així evitarem que el Mediterrani continuï sent el lloc on Europa i els seus valors han naufragat.

Barcelona, 30 de novembre del 2016

 SIGNA PER ANUL·LAR L’ACORD!